UAB „Mentoringas“ – audito įmonė, teikianti audito paslaugas Lietuvos ir užsienio kapitalo akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, viešosioms įstaigoms ir individualioms įmonėms. Įmonė įsteigta prieš 18 metų. Įmonė yra Lietuvos auditorių rūmų narė. Įmonei vadovauja direktorė - auditorė Ona Dadonienė.

UAB „Mentoringas“ pastoviai rengia seminarus – konsultacijas finansų, apskaitos, atskaitomybės bei mokesčių klausimais buhalteriams bei finansininkams.

UAB „Mentoringas“ darbuotojai griežtai laikosi nepriklausomumo, sąžiningumo ir objektyvumo, profesinės kompetencijos, konfidencialumo bei atsakomybės visuomenei principų.

UAB „Mentoringas“ civilinė atsakomybė už audito veiklą yra apdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

UAB „Mentoringas“ nuo 2010 11 09 pagal Vidaus reikalų ministro 2010 m. lapkričio 09 d. įsakymą Nr. 1V-685 Dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-219 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" papildymo (Valstybės žinios, 2010, Nr. 133-6807) įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

2013 UAB Mentoringas