Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos aktualijos

2015-09-08 @ 9:00 – 13:00 – SEMINARO PROGRAMA: 1. Neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo aktualūs klausimai (teisinė bazė, įsipareigojimų registravimas, įsipareigojimų vertinimas amortizuota savikaina ir informacijos pateikimas finansinėse ataskaitose); 2. Baudų buhalterinė apskaita (pavyzdžiai); 3. Turto apskaitos situacijų analizė (sudėtingesni pavyzdžiai); 4. Įsipareigojimų apskaitos situacijų analizė (sudėtingesni pavyzdžiai); 5. Kiti aktualūs klausimai (Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo […]

Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo ir verslo apskaitos standartų pakeitimai nuo 2016-01-01 d

2015-10-14 @ 9:00 – 13:00 – Įgyvendinant ES apskaitos direktyvos reikalavimus,yra pakeisti daugelis verslo apskaitos standartų (VAS), kuriais nuo 2016 m. pertvarkoma įmonių apskaitos sistema. Šie pakeitimai bus taikomi sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Seminaro metu bus aptariami naujomis redakcijomis išdėstyti verslo apskaitos standartai, pakeisti apskaitos teisės aktai bei naujos metodinės rekomendacijos. Šis […]

Esminiai teisės aktų pakeitimai ir jų įtaka 2015 m. Finansinių ataskaitų rinkinio pagal VSAFAS sudarymui

2016-01-08 @ 9:00 – 15:00 – SEMINARO PROGRAMA: VSAFAS pakeitimai nuo 2015-01-01 d., jų įtaka finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui, situacijų analizė: Turto apskaita; Įsipareigojimų apskaita; Pajamų apskaita; Sąnaudų apskaita; Euro įvedimo įtakos atvaizdavimas; Neproporcingai sumažintas darbo užmokestis: Įsipareigojimo registravimas buhalterinėje apskaitoje; Informacijos pateikimas SODRAI; Informacijos atskleidimo aiškinamajame rašte aktualūs klausimai; Savivaldybių privatizavimo fondų naikinimo apskaita; Atsakymai į klausimus.   Lektorius – […]

Teismų praktika: mokestinės situacijos ir apskaita

2016-01-20 @ 9:00 – 13:00 – SEMINARO PROGRAMA: Subjektų kontrolė ir prievolė registruotis PVM mokėtojais; Teisė į PVM atskaitą; 0 proc. PVM tarifo taikymo praktika; Prekių tiekimas į ES; Tarpininkavimas prekyboje ir PVM; Turizmo maržos schemos taikymas kitiems apmokestinamiems asmenims; Kiti PVM įstatymo taikymo atvejai; Kitos mokestinės situacijos; Apgaulinga buhalterinė apskaita. Lektorius – Auditorė ONA DADONIENĖ

Aktualūs mokesčių įstatymų ir susijusių teisės aktų pakeitimai

2016-02-23 @ 9:00 – 13:00 – SEMINARO TIKSLAS – pateikti dalyviams naujausius teisės aktų pakeitimus ir jų įtaką, tvarkant 2016 m. apskaitą. SEMINARAS SKIRTAS: Įmonių buhalteriams/finansininkams, finansų ekspertams. SEMINARO PROGRAMA: 1. Pelno mokesčio įstatymo aktualūs pakeitimai; 2. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo aktualūs pakeitimai; 3. Paslaugų apmokestinimo 0 proc. PVM tarifu taikymo praktika; 4. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo aktualūs pakeitimai; 5. Kitų […]

Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės apskaita pagal VSAFAS ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose

2016-02-29 @ 9:00 – 13:00 – SEMINARO PROGRAMA: 1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės reglamentavimas; 2. 27 VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“; 3. 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“; 4. Sandoriai pagal valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis; 5. Sandoriai pagal koncesijos sutartį; 6. 27 VSAFAS taikymas partnerystės sutartims, kurios standarto įsigaliojimo […]

Aktualūs mokesčių įstatymų ir susijusių teisės aktų pakeitimai

2016-06-28 @ 9:00 – 13:00 – SEMINARO PROGRAMA: 1. Pelno mokesčio įstatymo aktualūs pakeitimai; 2. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo aktualūs pakeitimai; 3. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo aktualūs pakeitimai; 4. Kitų mokesčių aktualūs pakeitimai; 5. PVM sąskaitų faktūrų ir važtaraščių naudojimo tvarkos pasikeitimai, informacijos teikimas VMI nuo 2016-10-01 d; 6. Mokesčių administravimo, ir kiti aktualūs pakeitimai; 7. Atsakymai į klausimus. Lektorius – […]

Aktualūs mokesčių įstatymų ir susijusių teisės aktų pakeitimai

2016-09-22 @ 9:00 – 13:00 – SEMINARO PROGRAMA: 1. Pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų mokesčio įstatymų aktualūs pakeitimai 2. Kitų mokesčių aktualūs pakeitimai 3. PVM sąskaitų faktūrų ir važtaraščių naudojimo tvarkos pasikeitimai, informacijos teikimas VMI nuo 2016-10-01 d. (tik naujausia informacija) 4. Mokesčių administravimo ir kiti aktualūs pakeitimai 5. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudėtis ir sudarymo reikalavimai pagal įmonių […]

Inventorizacijos atlikimas ir turto vertinimas pagal VSAFAS

2016-09-27 @ 9:00 – 13:00 – Temos: 1. Inventorizacijos objektas ir periodiškumas 2. Inventorizacijos komisijos ir inventorizavimo aprašo sudarymo reikalavimai 3. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija 4. Biologinio turto inventorizacija 5. Atsargų ir pinigų inventorizacija 6. Nematerialiojo turto, finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizacija 7. Tikroji vertė 8. Turto nuvertėjimo įvertinimas • Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymiai • Nematerialiojo ir ilgalaikio […]

Aktualūs mokesčių įstatymų, susijusių teisės aktų ir darbo kodekso pakeitimai

2016-11-08 @ 9:00 – 13:00 – SEMINARO PROGRAMA: 1. Pelno, pridėtinės vertės, GPM įstatymų aktualūs pakeitimai; 2. Kitų mokesčių aktualūs pakeitimai; 3. Mokesčių administravimo, ir kiti aktualūs pakeitimai; 4. Informacijos atskleidimas 2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal įmonių grupes: * Labai mažos įmonės * Mažos įmonės * Vidutinės įmonės * Didelės bei viešo intereso, valstybės ir savivaldybės įmonės 5. Darbo […]

Showing 1 of 4 (4 Pages)Kitas puslapis »