Aktualūs mokesčių įstatymų, susijusių teisės aktų ir darbo kodekso pakeitimai

Data ir laikas
2016-11-08
9:00 - 13:00


SEMINARO PROGRAMA:

1. Pelno, pridėtinės vertės, GPM įstatymų aktualūs pakeitimai;
2. Kitų mokesčių aktualūs pakeitimai;
3. Mokesčių administravimo, ir kiti aktualūs pakeitimai;
4. Informacijos atskleidimas 2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal įmonių grupes:
* Labai mažos įmonės
* Mažos įmonės
* Vidutinės įmonės
* Didelės bei viešo intereso, valstybės ir savivaldybės įmonės
5. Darbo kodekso, kuris įsigalios nuo 2017-01-01 d. aptarimas;
6. Atsakymai į klausimus.

Lektorius – Auditorė ONA DADONIENĖ