Esminiai teisės aktų pakeitimai ir jų įtaka 2015 m. Finansinių ataskaitų rinkinio pagal VSAFAS sudarymui

Data ir laikas
2016-01-08
9:00 - 15:00


SEMINARO PROGRAMA:

 1. VSAFAS pakeitimai nuo 2015-01-01 d., jų įtaka finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui, situacijų analizė:
 • Turto apskaita;
 • Įsipareigojimų apskaita;
 • Pajamų apskaita;
 • Sąnaudų apskaita;
 1. Euro įvedimo įtakos atvaizdavimas;
 2. Neproporcingai sumažintas darbo užmokestis:
 • Įsipareigojimo registravimas buhalterinėje apskaitoje;
 • Informacijos pateikimas SODRAI;
 1. Informacijos atskleidimo aiškinamajame rašte aktualūs klausimai;
 2. Savivaldybių privatizavimo fondų naikinimo apskaita;
 3. Atsakymai į klausimus.

 

Lektorius – Auditorė ONA DADONIENĖ