Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės apskaita pagal VSAFAS ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose

Data ir laikas
2016-02-29
9:00 - 13:00


SEMINARO PROGRAMA:

1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės reglamentavimas;
2. 27 VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“;
3. 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“;
4. Sandoriai pagal valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis;
5. Sandoriai pagal koncesijos sutartį;
6. 27 VSAFAS taikymas partnerystės sutartims, kurios standarto įsigaliojimo metu nėra pasibaigusios;
7. Sandorių, vykdomų pagal koncesijos ir partnerystės sutartis, apskaitos buhalterinės korespondencijos;
8. Susijusių duomenų apie turtą, įsipareigojimus, finansavimo sumas, vykdant koncesijos ir partnerystės sutartis, atvaizdavimas finansinėse ataskaitose;
9. Atsakymai į klausimus.

Lektorius – Auditorė ONA DADONIENĖ