VSS darbo apmokėjimo tvarka nuo 2017-01-01 d., VSAFAS ir kiti aktualūs pasikeitimai

Data ir laikas
2017-02-27
9:00 - 13:00

Seminaro vieta
VERSLO LYDERIŲ CENTRAS (BLC) K. Donelaičio g. 62, Kaunas


„VSS DARBO APMOKĖJIMO TVARKA NUO 2017-01-01 D., VSAFAS IR KITI AKTUALŪS PASIKEITIMAI“, 2017-02-27, Kaune

 

SEMINARO PROGRAMA:

 1. Dėl LR švietimo įstatymo 68 straipsnio 3 dalies ir LRV 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ atitikties LR Konstitucijai.
 2. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo taikymas:
 • Pareigybių lygiai, darbo užmokesčio pastovioji ir kintamoji dalis;
 • Biudžetinių įstaigų ir pareigybių grupės;
 • Įstaigų vadovų ir vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo reglamentavimas;
 • Darbo užmokestis ir materialinės pašalpos;
 • Subjektų, su kuriais susijęs teisės aktų nuostatų įgyvendinimas, atsakomybė;
 • Darbo užmokesčio apmokestinimas nuo 2017-01-01 d.
 1. VSAFAS pakeitimai (3-iasis VSAFAS,  10-iasis VSAFAS, 16-iasis VSAFAS, 20-iasis VSAFAS, 26-iasis VSAFAS).
 2. Kiti aktualūs pakeitimai.

Trukmė 5 akad. valandos

 

DIENOTVARKĖ:

 • 9.00 – 13.00 val. (5 akad. valandos);
 • 8.30 – 9.00 registracija;
 • 10.45 – 11.00 kavos pertrauka.

 

Lektorius  – Auditorė ONA DADONIENĖ

 

KAINA:

 • Užsiregistravusiems iki vasario 20 d. – 65 Eur.;
 • Kiekvienam kitam darbuotojui iš tos pačios įstaigos – 60 Eur.;
 • Užsiregistravusiems po  vasario 20 d. – 70 Eur.

 

SEMINARO METU KIEKVIENAS DALYVIS GAUNA:

 • Išsamią metodinę medžiagą;
 • Seminaro dalyvio pažymėjimą;
 • Vaišinsime kavos pertraukėlės metu.

 

DALYVIO MOKESTĮ PRAŠOME PERVESTI:

UAB „Mentoringas“, įm.k. 124045040
Sąskaitos Nr. LT44 7300 0100 7558 7678
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.

 

Registracija įsigalioja po apmokėjimo.

 

Dalyvio atšaukimas: Dalyvio mokestis grąžinamas, jei apie nedalyvavimą seminare pranešama prieš 3 darbo dienas iki seminaro datos. Neatvykus į seminarą ir apie neatvykimą neįspėjus raštu, pinigai nėra grąžinami. Jei Jūs negalite dalyvauti seminare, Jus gali pakeisti kolega, prieš tai informavus: tel.: (8 5) 249 98 55, el.paštu: info@mentoringas.lt

 

Registracija

Registracija į šį renginį nebevyksta