Inventorizacijos atlikimas ir turto vertinimas pagal VSAFAS (viešojo sektoriaus subjektams)

 1. Inventorizacijos objektas ir periodiškumas
 2. Inventorizacijos komisijos ir inventorizavimo aprašo sudarymo reikalavimai
 3. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija
 4. Biologinio turto inventorizacija
 5. Atsargų ir pinigų inventorizacija
 6. Nematerialiojo turto, finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizacija
 7. Tikroji vertė
 8. Turto nuvertėjimo įvertinimas
 1. Inventorizacijos įforminimas
 2. Atsakomybė už inventorizacijos rezultatų registravimą ir inventorizacijos dokumentų saugojimas
 3. Atsakymai į klausimus

Trukmė 6 akad. valandos

Lektorė  – Auditorė ONA DADONIENĖ, licencijuota auditorė, aktyviai skaitanti pranešimus, vedanti seminarus, mokymus.

KAINA:

 • Užsiregistravusiems iki rugsėjo 15 d. – 90 Eur
 • Kiekvienam kitam darbuotojui iš tos pačios įstaigos – 80 Eur
 • Užsiregistravusiems po rugsėjo 15 d. –95 Eur

SEMINARO METU KIEKVIENAS DALYVIS GAUNA:

 • Išsamią metodinę medžiagą;
 • Seminaro dalyvio pažymėjimą;
 • Vaišinsime kava pertraukėlės metu.

 DALYVIO MOKESTĮ PRAŠOME PERVESTI:

UAB „Mentoringas“, įm.k. 124045040
Sąskaitos Nr. LT44 7300 0100 7558 7678
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.

 SEMINARO DATA IR VIETA:    2018 m. rugsėjo 18 d. UAB „Mentoringas“ patalpose,

Laisvės pr. 71B-66, Vilniuje.

SEMINARO TVARKARAŠTIS:   9.00 – 14.00 val. (6 akad. valandos)

8.30 – 9.00 registracija

10.15 – 10.30 kavos pertrauka. 12.00 – 12.15 užkandžių pertraukėlė.

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA:                www.mentoringas.lt arba el. paštu info@mentoringas.lt.

Registracija įsigalioja tik po apmokėjimo.

Dalyvio atšaukimas:  Dalyvio mokestis grąžinamas, jei apie nedalyvavimą seminare pranešama prieš 3 darbo dienas iki seminaro datos. Neatvykus į seminarą ir apie neatvykimą neįspėjus raštu, pinigai nėra grąžinami. Jei Jūs negalite dalyvauti seminare, Jus gali pakeisti kolega, prieš tai informavus: tel.: (8 5) 249 98 55, el.paštu: info@mentoringas.lt

UAB „Mentoringas“ pagal Vidaus reikalų ministro 2010 11 09 d. įsakymą Nr. 1V-685 Dėl Vidaus reikalų ministro 2010 04 09 d. įsakymo Nr. 1V-219 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo (Valstybės žinios, 2010, Nr. 133-6807) įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

UAB „Mentoringas“ VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio direktoriaus 2015 12 16 d. įsakymu Nr. ĮS2015-127 „Dėl kandidatų į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą įtraukimo“ suteikta galimybė teikti konsultacijas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“.

Pagarbiai,

Ona Dadonienė,

UAB „Mentoringas“ direktorė- auditorė