Nuotolinis seminaras „Aktualūs viešojo sektoriaus subjektų turto valdymo, apskaitos pokyčiai ir inventorizacija”

Data ir laikas
2022-12-08
9:00 - 14:30


Temos:

 1. „LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo“ įstatymo pakeitimai (patikėjimo, nuomos, panaudos teisė).
 2. LRV nutarimo „Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“ pakeitimai.
 3. Naujos inventorizacijos taisyklės. Bendrosios nuostatos:
  • Inventorizacijos objektas ir periodiškumas;
  • Inventorizacijos komisijos teisės ir pareigos;
  • Inventorizacijos skelbimas, vykdymas, įforminimas, rezultatų įregistravimas;
  • Inventorizacijos komisijos ir inventorizavimo aprašo sudarymo reikalavimai.
 4. Nematerialiojo turto apskaita ir inventorizavimas:
 5. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir inventorizavimas:
 6. Bendrojo sąskaitų plano pakeitimai.
 7. Atsargų apskaita ir inventorizavimas. Grynoji galimo realizavimo vertė.
 8. Biologinio turto apskaita ir inventorizavimas:
  • 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas“ pakeitimai ir jų įtaka sudarant 2022 m. finansines ataskaitas;
  • Biologinio turto tikrosios vertės nustatymas;
  • Biologinio turto tvarkybos darbų apskaita.
 9. Finansinio turto ir įsipareigojimų apskaita ir inventorizacija:
  • Išankstiniai apmokėjimai (LRV „Dėl LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo);
  • Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimas. Nuvertėjimo panaikinimas.
 10. Atsakomybė už inventorizacijos rezultatų registravimą ir inventorizacijos dokumentų saugojimas.
 11. Būtiniausios vidaus tvarkos, jų atitikimas Finansinės apskaitos įstatymo nuostatoms.

Trukmė: 6 akad. valandos (9.00 – 14.30 val. Prisijungimas nuo 9.45 val.).

Lektorius: auditorė ONA DADONIENĖ

 Seminaro dalyvis gauna išsamią metodinę medžiagą.

Kaina: 120 Eur. PVM netaikomas.

Dalyvio mokestį prašome pervesti:

UAB „Mentoringas“, įm.k. 124045040
Sąskaitos Nr. LT44 7300 0100 7558 7678
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

Išankstinė registracija: www.mentoringas.lt, kuri įsigalioja po apmokėjimo už seminarą ir galima iki 2022-12-07 d. 14.00 val.

Dalyvių skaičius ribojamas.

Dalyvio atšaukimas:  Dalyvio mokestis grąžinamas, jei apie nedalyvavimą seminare pranešama prieš 1 dieną iki seminaro datos. Neprisijungus prie seminaro ir apie nedalyvavimą neįspėjus raštu, pinigai nėra grąžinami. Informavimas el.paštu: info@mentoringas.lt ,  mob. tel. +370 (687) 13 065.

Apie tiesioginę transliaciją: dalyviui realiu laiku bus suteikiama galimybė dalyvauti seminare, matyti lektorių ir naudojamos medžiagos vaizdą bei užduoti klausimus raštu. Dalyviai gaus prisijungimo nuorodą.

Techniniai reikalavimai dalyviams: interneto prieiga, kompiuteris ar telefonas su mikrofonu (būtina). Rekomenduojame naudoti ausines su mikrofonu ir video kamerą.

Registracija

Registracija į šį renginį nebevyksta