Apie mus

UAB „Mentoringas“

Audito įmonė, teikianti audito paslaugas Lietuvos ir užsienio kapitalo akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, viešosioms įstaigoms ir individualioms įmonėms. Įmonė įkurta 1997 metais. Įmonė yra Lietuvos auditorių rūmų narė. Įmonei vadovauja direktorė – auditorė Ona Dadonienė.
Pastoviai rengiame seminarus – konsultacijas finansų, apskaitos, atskaitomybės bei mokesčių klausimais buhalteriams bei finansininkams.
Mūsų darbuotojai griežtai laikosi nepriklausomumo, sąžiningumo ir objektyvumo, profesinės kompetencijos, konfidencialumo bei atsakomybės visuomenei principų.
Civilinė atsakomybė už audito veiklą yra apdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.
Nuo 2010 11 09 pagal Vidaus reikalų ministro 2010 m. lapkričio 09 d. įsakymą Nr. 1V-685 Dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-219 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo (Valstybės žinios, 2010, Nr. 133-6807) įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮS2015-127 „Dėl kandidatų į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą įtraukimo“ suteikta galimybė teikti konsultacijas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“.