Paslaugos

AUDITO PASLAUGOS
 • Finansinių ataskaitų auditas
 • Veiklos auditas
 • ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas
SEMINARAI

UAB „Mentoringas“ organizuoja seminarus, mokymus šiose veiklos srityse:

 • Mokesčių klausimai
 • Finansinių ataskaitų sudarymas
 • Verslo apskaitos standartai
 • Tarptautiniai apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
 • Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
 • Vidaus auditas, įmonių finansinės veiklos analizė
 • Verslo procesų gerinimas

Seminarų – konsultacijų tematiką bei registracijos formą rasite čia.

KONSULTACIJOS IR KITOS PASLAUGOS

UAB „Mentoringas“ konsultuoja:

 • Finansų, apskaitos, atskaitomybės bei mokesčių klausimais
 • Darbo taisyklių optimizavimo klausimais

UAB „Mentoringas“ rengia:

 • Apskaitos politikų projektus
 • Inventorizacijos tvarkos aprašų projektus

UAB „Mentoringas“ atlieka:

 • Vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos diegimą bei koordinavimą