Aktualūs mokesčių įstatymų ir susijusių teisės aktų pakeitimai

Data ir laikas
2016-09-22
9:00 - 13:00


SEMINARO PROGRAMA:
1. Pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų mokesčio įstatymų aktualūs pakeitimai
2. Kitų mokesčių aktualūs pakeitimai
3. PVM sąskaitų faktūrų ir važtaraščių naudojimo tvarkos pasikeitimai, informacijos teikimas VMI nuo 2016-10-01 d. (tik naujausia informacija)
4. Mokesčių administravimo ir kiti aktualūs pakeitimai
5. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudėtis ir sudarymo reikalavimai pagal įmonių grupes:

  • Labai mažos įmonės;
  • Mažos įmonės;
  • Vidutinės įmonės;
  • Didelės bei viešo intereso, valstybės ir savivaldybės įmonės

6. Sąnaudų grupavimo ir atskleidimo pelno (nuostolių) ataskaitose aptarimas
7. Atsakymai į klausimus

Letorius – Auditorė ONA DADONIENĖ