Inventorizacijos atlikimas ir turto vertinimas pagal VSAFAS

Data ir laikas
2017-11-17
9:00 - 14:00

Seminaro vieta
UAB "Mentoringas" Laisvės pr. 71B-66, Vilnius


Inventorizacijos atlikimas ir turto vertinimas pagal VSAFAS

(Viešojo sektoriaus subjektams)

Temos:

 1. Inventorizacijos objektas ir periodiškumas
 2. Inventorizacijos komisijos ir inventorizavimo aprašo sudarymo reikalavimai
 3. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija
 4. Biologinio turto inventorizacija
 5. Atsargų ir pinigų inventorizacija
 6. Nematerialiojo turto, finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizacija
 7. Tikroji vertė
 8. Turto nuvertėjimo įvertinimas
 • Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymiai
 • Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamoji vertė
 • Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo panaikinimas
 • Biologinio turto, atsargų ir nebaigtų teikti paslaugų nuvertėjimas
 • Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimas
 • Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo panaikinimas
 • Finansinio turto, išskyrus išankstinius apmokėjimus ir pinigus, nuvertėjimas
  1. Inventorizacijos įforminimas
  2. Atsakomybė už inventorizacijos rezultatų registravimą ir inventorizacijos dokumentų saugojimas

 

Trukmė 6 akad. valandos

Dienotvarkė:

 • 09:00 – 14.00 val.;
 • 08:30 – 09.00 val. registracija;
 • 10:15 – 10.30 val. kavos pertrauka ir 12:00-12:15 užkandžių pertraukėlė.

Lektorius  – Auditorė ONA DADONIENĖ

Kaina:

 • Užsiregistravusiems iki lapkričio 10 d. – 85 Eur.;
 • Kiekvienam kitam darbuotojui iš tos pačios įstaigos – 75 Eur.;
 • Užsiregistravusiems po lapkričio 10 d. – 90 Eur.

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:

 • Išsamią metodinę medžiagą;
 • Seminaro dalyvio pažymėjimą;
 • Vaišinsime kava pertraukėlės metu.

Dalyvio mokestį prašome pervesti:

UAB „Mentoringas“, įm.k. 124045040
Sąskaitos Nr. LT44 7300 0100 7558 7678
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.

Registracija įsigalioja po apmokėjimo.

Dalyvio atšaukimas:  Dalyvio mokestis grąžinamas, jei apie nedalyvavimą seminare pranešama prieš 3 darbo dienas iki seminaro datos. Neatvykus į seminarą ir apie neatvykimą neįspėjus raštu, pinigai nėra grąžinami. Jei Jūs negalite dalyvauti seminare, Jus gali pakeisti kolega, prieš tai informavus: tel.: (8 5) 249 98 55, el.paštu: info@mentoringas.lt