Pelno nesiekiančių organizacijų apskaitos ir apmokestinimo ypatumai

Data ir laikas
2017-06-30
9:00 - 13:00

Seminaro vieta
UAB "Mentoringas" Laisvės pr. 71B-66, Vilnius


„Pelno nesiekiančių organizacijų apskaitos ir apmokestinimo ypatumai” (5 akad. val.)

Seminaro programa:

 1. Pelno nesiekiančių organizacijų apskaitos ypatumai:
  • buhalterinės apskaitos organizavimo principai;
  • materialinių vertybių apskaita (ilgalaikio turto ir prekių: kuro, kanceliarinių, maisto, ūkinių ir kt. prekių);
  • perkamų paslaugų (ryšių, leidybos, kvalifikacijos kėlimo, renginių organizavimo, transporto, banko mokesčių ir kt.) apskaita;
  • Finansavimo sumų apskaita.
 2. Sutarčių sudarymo reikalavimai:
  • Autorinių, savanorystės, paslaugų pirkimo sutarčių sudarymas ir pagrindiniai reikalavimai;
  • Darbų perdavimo – priėmimo aktai ir kt.
 3. Darbo užmokestis ir apskaita:
  • Darbo sutarčių sudarymas, darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaita nuo 2017-07-01 d.
 4. Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai.
 5. Atsakymai į klausimus.

Dienotvarkė:

 • 09:00 – 13.00 val. (5 akad. valandos);
 • 08:30 – 09.00 val. registracija;
 • 10:45 – 11.00 val. kavos pertrauka.

Lektorius  – Auditorė ONA DADONIENĖ

Kaina:

 • Užsiregistravusiems iki birželio 23 d. – 70 Eur.;
 • Kiekvienam kitam darbuotojui iš tos pačios įstaigos – 65 Eur.;
 • Užsiregistravusiems po birželio 23 d. – 75 Eur.

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:

 • Išsamią metodinę medžiagą;
 • Seminaro dalyvio pažymėjimą;
 • Vaišinsime kava pertraukėlės metu.

Dalyvio mokestį prašome pervesti:

UAB „Mentoringas“, įm.k. 124045040
Sąskaitos Nr. LT44 7300 0100 7558 7678
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.

Registracija įsigalioja po apmokėjimo.

Dalyvio atšaukimas: 

Dalyvio mokestis grąžinamas, jei apie nedalyvavimą seminare pranešama prieš 3 darbo dienas iki seminaro datos. Neatvykus į seminarą ir apie neatvykimą neįspėjus raštu, pinigai nėra grąžinami. Jei Jūs negalite dalyvauti seminare, Jus gali pakeisti kolega, prieš tai informavus: tel.: (8 5) 249 98 55, el.paštu: info@mentoringas.lt

Apie UAB „Mentoringas“:

UAB „Mentoringas“ nuo 2010 11 09 pagal Vidaus reikalų ministro 2010 m. lapkričio 09 d. įsakymą Nr. 1V-685 Dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-219 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo (Valstybės žinios, 2010, Nr. 133-6807) įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

UAB „Mentoringas“ VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮS2015-127 „Dėl kandidatų į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą įtraukimo“ suteikta galimybė teikti konsultacijas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“.

Registracija

Registracija į šį renginį nebevyksta