Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo, darbo apmokėjimo, suminės darbo laiko apskaitos ir kiti ypatumai įsigaliojus naujam Darbo kodeksui (viešojo sektoriaus subjektams)

Data ir laikas
2017-08-10
9:00 - 14:00

Seminaro vieta
UAB "Mentoringas" Laisvės pr. 71B-66, Vilnius


Atnaujintas seminaras „Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo, darbo apmokėjimo, suminės darbo laiko apskaitos ir kiti ypatumai įsigaliojus naujam Darbo kodeksui  (viešojo sektoriaus subjektams)

Seminaro programa:

 1. Darbo įstatymai ir jų reglamentuojami santykiai
 2. Darbo teisės subjektai, terminai ir darbo santykių įgyvendinimas
 3. Kolektyviniai darbo santykiai, socialinė partnerystė, informavimas ir komunikavimas, kolektyvinės sutartys
 4. Įdarbinimas, darbo sutartis, darbo sutarčių rūšys ir apmokėjimo ypatumai, sutrumpintas darbo laikas
 5. Darbo sutarties vykdymas ir pasibaigimas
 6. Darbo ir poilsio laikas, specialiosios pertraukos ir teisė į pailgintas atostogas
 7. Darbo užmokestis, garantijos, kompensacijos ir darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas
 8. Darbo drausmė ir materialinė atsakomybė
 9. Atsakymai į klausimus

Trukmė 6 akad. valandos

Dienotvarkė:

 • 09:00 – 14.00 val.;
 • 08:30 – 09.00 val. registracija;
 • 10:15 – 10.30 val. kavos pertrauka ir 12:00-12:15 užkandžių pertraukėlė.

Lektorius  – Auditorė ONA DADONIENĖ

Kaina:

 • Užsiregistravusiems iki liepos 28 d. – 85 Eur.;
 • Kiekvienam kitam darbuotojui iš tos pačios įstaigos – 75 Eur.;
 • Užsiregistravusiems po liepos 28 d. – 90 Eur.

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:

 • Išsamią metodinę medžiagą;
 • Seminaro dalyvio pažymėjimą;
 • Vaišinsime kava pertraukėlės metu.

Dalyvio mokestį prašome pervesti:

UAB „Mentoringas“, įm.k. 124045040
Sąskaitos Nr. LT44 7300 0100 7558 7678
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.

Registracija įsigalioja po apmokėjimo.

Dalyvio atšaukimas:  Dalyvio mokestis grąžinamas, jei apie nedalyvavimą seminare pranešama prieš 3 darbo dienas iki seminaro datos. Neatvykus į seminarą ir apie neatvykimą neįspėjus raštu, pinigai nėra grąžinami. Jei Jūs negalite dalyvauti seminare, Jus gali pakeisti kolega, prieš tai informavus: tel.: (8 5) 249 98 55, el.paštu: info@mentoringas.lt

UAB „Mentoringas“ nuo 2010 11 09 pagal Vidaus reikalų ministro 2010 m. lapkričio 09 d. įsakymą Nr. 1V-685 Dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-219 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo (Valstybės žinios, 2010, Nr. 133-6807) įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

UAB „Mentoringas“ VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮS2015-127 „Dėl kandidatų į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą įtraukimo“ suteikta galimybė teikti konsultacijas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“.

Registracija

Registracija į šį renginį nebevyksta