Viešojo sektoriaus apskaitos standartų (VSAFAS), turto naudojimo biudžetinėse įstaigose ir kiti aktualūs pakeitimai

Data ir laikas
2017-12-05
9:00 - 14:00

Seminaro vieta
UAB "Mentoringas" Laisvės pr. 71B-66, Vilnius


Seminaro programa

 

 1. Pasirengimas finansinių ataskaitų sudarymui pagal VSAFAS (2-asis, 3-asis, 6-asis, 7-asis, 10-asis, 11-asis, 15-asis, 17-asis, 18-asis, 19-asis, 20-asis, 22-asis, 27 –asis VSAFAS)
 2. 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ pakeitimai
 3. 16-asis VSAFAS Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2018-01-01 d.
 4. Disponavimo valstybės turtu pakeitimai (perdavimas savivaldybių nuosavybėn, panauda, nuoma, nurašymas)
 5. Tarnybinių automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose pakeitimai
 6. Kiti aktualūs pakeitimai
 7. Atsakymai į klausimus

 

Trukmė 6 akad. valandos

Dienotvarkė:

 • 09:00 – 14.00 val.;
 • 08:30 – 09.00 val. registracija;
 • 10:15 – 10.30 val. kavos pertrauka ir 12:00-12:15 užkandžių pertraukėlė.

Lektorius  – Auditorė ONA DADONIENĖ

Kaina:

 • Užsiregistravusiems iki lapkričio 28 d. – 85 Eur.;
 • Kiekvienam kitam darbuotojui iš tos pačios įstaigos – 75 Eur.;
 • Užsiregistravusiems po lapkričio 28 d. – 90 Eur.

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:

 • Išsamią metodinę medžiagą;
 • Seminaro dalyvio pažymėjimą;
 • Vaišinsime kava pertraukėlės metu.

Dalyvio mokestį prašome pervesti:

UAB „Mentoringas“, įm.k. 124045040
Sąskaitos Nr. LT44 7300 0100 7558 7678
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.

Registracija įsigalioja po apmokėjimo.

Dalyvio atšaukimas:  Dalyvio mokestis grąžinamas, jei apie nedalyvavimą seminare pranešama prieš 3 darbo dienas iki seminaro datos. Neatvykus į seminarą ir apie neatvykimą neįspėjus raštu, pinigai nėra grąžinami. Jei Jūs negalite dalyvauti seminare, Jus gali pakeisti kolega, prieš tai informavus: tel.: (8 5) 249 98 55, el.paštu: info@mentoringas.lt

UAB „Mentoringas“ nuo 2010 11 09 pagal Vidaus reikalų ministro 2010 m. lapkričio 09 d. įsakymą Nr. 1V-685 Dėl Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-219 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo (Valstybės žinios, 2010, Nr. 133-6807) įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

UAB „Mentoringas“ VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮS2015-127 „Dėl kandidatų į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą įtraukimo“ suteikta galimybė teikti konsultacijas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“.