Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos aktualijos

Data ir laikas
2015-09-08
9:00 - 13:00


SEMINARO PROGRAMA:
1. Neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo aktualūs klausimai (teisinė bazė, įsipareigojimų registravimas, įsipareigojimų vertinimas amortizuota savikaina ir informacijos pateikimas finansinėse ataskaitose);
2. Baudų buhalterinė apskaita (pavyzdžiai);
3. Turto apskaitos situacijų analizė (sudėtingesni pavyzdžiai);
4. Įsipareigojimų apskaitos situacijų analizė (sudėtingesni pavyzdžiai);
5. Kiti aktualūs klausimai (Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimai ir kt.);
6. Atsakymai į klausimus.

Lektorius – Auditorė ONA DADONIENĖ