Naujienos
Aktualūs mokesčių įstatymų, kitų teisės aktų pakeitimai

Temos: Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai (deklaracijos PLN204 formos užpildymo taisyklių pakeitimai ir kt.) Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai (trikampės prekybos 2019 ir 2020 m. lyginamoji analizė ir kt., ataskaitos FR0564 formos ir jos priedų FR0564R ir FR0564T užpildymas) Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai (pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos užpildymo aptarimas ir kt.) Socialinio draudimo įstatymo […]

Darbo užmokesčio skaičiavimas nuo 2019-01-01 d., darbo kodekso taikymo ir kitos aktualijos (viešojo sektoriaus subjektams)

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo pakeitimai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai Sveikatos ir socialinio draudimo įstatymo pakeitimai Praktiniai darbo kodekso taikymo klausimai (komandiruotės, atostogos, išeitinės išmokos, nepilna darbo diena ir kt.) Kiti aktualūs klausimai (Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimai ir kt.) Atsakymai į klausimus Trukmė 7 akad. valandos Data: 2018-12-17 Vieta: Laisvės pr. 71 […]

Investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų, kriptovaliutų apskaitos ir apmokestinimo klausimai

Investicinių projektų apmokestinimas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų apmokestinimas Virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos rekomendacijos Kriptovaliutų ir žetonų apskaitos rekomendacijos Virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos mokestinės nuostatos Atsakymai į klausimus Trukmė 5 akad. valandos Data: 2018-09-27 Vieta: Laisvės pr. 71 B – 66, Vilnius (UAB „Mentoringas“ patalpose) Dienotvarkė: 8:30 […]

Inventorizacijos atlikimas ir turto vertinimas pagal VSAFAS (viešojo sektoriaus subjektams)

Inventorizacijos objektas ir periodiškumas Inventorizacijos komisijos ir inventorizavimo aprašo sudarymo reikalavimai Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija Biologinio turto inventorizacija Atsargų ir pinigų inventorizacija Nematerialiojo turto, finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizacija Tikroji vertė Turto nuvertėjimo įvertinimas Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymiai Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamoji vertė Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo panaikinimas […]

Dėl i.SAF posistemio II etapo

Įgyvendinant i.MAS sistemos i.SAF posistemio II etapą, 2017-01-25 d. VMI vyko verslo darbo grupės atstovams pristatymas  ir diskusija šiomis temomis: Kryžminio sutikrinimo paslauga: Kryžminio sutikrinimo principai; Informavimas apie kryžminio sutikrinimo rezultatus; Sąskaitų palyginimas; Neatitikimų tipai; Kryžminio sutikrinimo prototipai: pradinis langas, neatitikimų ataskaita, neatitikimai su konkrečiu mokesčių mokėtoju, sąskaitos neatitikimai. Mokesčių mokėtojų apklausos dėl duomenų importo […]

Priemonė „Verslo konsultantas LT“

Informuojame, kad UAB „Mentoringas“ VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio direktoriaus 2015-12-16 d. įsakymu Nr. ĮS2015-127 „Dėl kandidatų į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą įtraukimo“ suteikta galimybė teikti konsultacijas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“. Priemonė „Verslo konsultantas LT“ – tai negrąžintina subsidija, kuri sudarys sąlygas gauti kvalifikuotas verslo konsultacijas ir dalies už jas patirtų išlaidų kompensaciją. 2014–2020 m. […]

Išplėstas savivaldybių sąrašas

Informuojame, kad UAB „Mentoringas“ VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio direktoriaus 2016-11-23 d. įsakymu Nr. ĮS2016-094 „Dėl kandidatų į verslo konsultantų tinklą įtraukimo“ patvirtinta, kad pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ (informacija apie priemonę žr. 2016-08-11 d. naujieną) UAB „Mentoringas“ konsultacijas teikia šiose savivaldybėse: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Elektrėnų r. sav., Trakų r. sav., Širvintų r. […]

« Ankstesnis puslapisShowing 2 of 2 (2 Pages)