Author: admin
Seminaras tiesioginės transliacijos būdu 2021-02-11 d. „Naujausi mokesčių įstatymų pakeitimai. Nuostolių perkėlimas ir taikytinos mokesčių lengvatos sudarant 2020 m. finansines ataskaitas”

Temos: Pelno mokesčio įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimai. Nuostolių perkėlimas ir mokesčių optimizavimas. PVM įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimai. PVM e-prekybos apmokestinimo pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2021-07-01 d. GPM, Socialinio ir PSD įstatymų ir kt. susijusių teisės aktų pakeitimai. Trukmė 2 akad. valandos (10.00 – 11.30 val. Prisijungimas prie ZOOM aplinkos nuo 9.45 val.) Data:  […]

Seminaras tiesioginės transliacijos būdu 2021-01-19 d. „Naujausi mokesčių (pelno, PVM, GPM ir kt.) bei socialinio draudimo įstatymų, buhalterinę apskaitą, įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai, įsigalioję nuo 2021-01-01 d.”

Temos: Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimai. Socialinio ir sveikatos draudimo įstatymų pakeitimai. Kitų mokesčių įstatymų ir įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai. Trukmė 2 akad. valandos (10.00 – 11.30 val. Prisijungimas prie ZOOM aplinkos nuo 9.45 val.) Data:  2021-01-19 Lektorius: auditorė ONA DADONIENĖ Seminaro dalyvis gauna […]

Seminaras tiesioginės transliacijos būdu 2020-12-10 d. „Naujausi mokesčių (pelno, PVM, GPM ir kt.) bei socialinio draudimo įstatymų, buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai” (seminaro temos dar gali keistis)

Temos: Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai ir naujausi VMI komentarai. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai ir naujausi VMI komentarai. Socialinio ir sveikatos draudimo įstatymų pakeitimai. Kitų mokesčių įstatymų pakeitimai. Trukmė: 2 akad. valandos (10.00 – 11.30 val. Prisijungimas prie ZOOM aplinkos nuo 9.45 val.) Data:  2020-12-10 Lektorius: auditorė ONA DADONIENĖ Seminaro dalyvis gauna išsamią metodinę medžiagą. Kaina: 25 Eur. PVM netaikomas. […]

Seminaras tiesioginės transliacijos būdu 2020-10-21 d. „Naujausi mokesčių bei socialinio draudimo įstatymų, buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai”

Temos Mokesčių įstatymų pakeitimai ir naujausi VMI komentarai. Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal VAS ir pelno mokesčio įstatymą skirtumai. Aktualių situacijų apskaitos, mokesčių, finansinių ataskaitų sudarymo klausimais analizė. Lektorė: Ona Dadonienė Trukmė 10.00 – 11.30 val. Registracija nuo 9.45 val. Seminaras nemokamas, bet būtina išankstinė registracija www.mentoringas.lt. Dalyvių skaičius bus ribojamas.

Seminarai apie aktualius mokesčių ir kitų teisės aktų pakeitimus (tiesioginės transliacijos būdu)

dalis. Naujausi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir Darbo kodekso pakeitimai (2020-08-12 d.) Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai ir VMI komentarai. Darbo kodekso pakeitimai (sveikatos problemos ir nuotolinis darbas, darbas lauko sąlygomis, darbo sutarties nutraukimas su nėščiosiomis darbuotojomis, projektinis darbas, konkursinės pareigos ir kt.). Atsakymai į paklausimus, gautus raštu iki 2020-08-10 d. dalis. Naujausi Pelno mokesčio, […]

Aktualūs mokesčių įstatymų, kitų teisės aktų pakeitimai

Temos: Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai (deklaracijos PLN204 formos užpildymo taisyklių pakeitimai ir kt.) Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai (trikampės prekybos 2019 ir 2020 m. lyginamoji analizė ir kt., ataskaitos FR0564 formos ir jos priedų FR0564R ir FR0564T užpildymas) Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai (pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos užpildymo aptarimas ir kt.) Socialinio draudimo įstatymo […]

Darbo užmokesčio skaičiavimas nuo 2019-01-01 d., darbo kodekso taikymo ir kitos aktualijos (viešojo sektoriaus subjektams)

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo pakeitimai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai Sveikatos ir socialinio draudimo įstatymo pakeitimai Praktiniai darbo kodekso taikymo klausimai (komandiruotės, atostogos, išeitinės išmokos, nepilna darbo diena ir kt.) Kiti aktualūs klausimai (Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimai ir kt.) Atsakymai į klausimus Trukmė 7 akad. valandos Data: 2018-12-17 Vieta: Laisvės pr. 71 […]

Investicijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų, kriptovaliutų apskaitos ir apmokestinimo klausimai

Investicinių projektų apmokestinimas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų apmokestinimas Virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos rekomendacijos Kriptovaliutų ir žetonų apskaitos rekomendacijos Virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos mokestinės nuostatos Atsakymai į klausimus Trukmė 5 akad. valandos Data: 2018-09-27 Vieta: Laisvės pr. 71 B – 66, Vilnius (UAB „Mentoringas“ patalpose) Dienotvarkė: 8:30 […]

Inventorizacijos atlikimas ir turto vertinimas pagal VSAFAS (viešojo sektoriaus subjektams)

Inventorizacijos objektas ir periodiškumas Inventorizacijos komisijos ir inventorizavimo aprašo sudarymo reikalavimai Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija Biologinio turto inventorizacija Atsargų ir pinigų inventorizacija Nematerialiojo turto, finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizacija Tikroji vertė Turto nuvertėjimo įvertinimas Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymiai Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamoji vertė Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo panaikinimas […]

Dėl i.SAF posistemio II etapo

Įgyvendinant i.MAS sistemos i.SAF posistemio II etapą, 2017-01-25 d. VMI vyko verslo darbo grupės atstovams pristatymas  ir diskusija šiomis temomis: Kryžminio sutikrinimo paslauga: Kryžminio sutikrinimo principai; Informavimas apie kryžminio sutikrinimo rezultatus; Sąskaitų palyginimas; Neatitikimų tipai; Kryžminio sutikrinimo prototipai: pradinis langas, neatitikimų ataskaita, neatitikimai su konkrečiu mokesčių mokėtoju, sąskaitos neatitikimai. Mokesčių mokėtojų apklausos dėl duomenų importo […]

« Ankstesnis puslapisShowing 2 of 3 (3 Pages)Kitas puslapis »